Over de Biet

Het Zierikzeese Café de Gekroonde Suikerbiet (in de volksmond de Biet genoemd) dankt zijn naam aan de bietentransporten die sinds eind negentiende eeuw vanaf Schouwen-Duiveland plaatsvonden. Zierikzee was een van de havens waar ze werden ingeladen. De naam dateert uit 1892, maar al eerder (vanaf 1873) was er op deze plek een herberg met tapperij.